Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

produkty

Seria materiałów referencyjnych do analizy chemicznej stali węglowej i stali stopowej

  • Certified Reference Material

    Certyfikowany materiał odniesienia

    CRM służy do kontroli jakości i kalibracji przyrządów analitycznych w analizie rudy żelaza, a także do oceny i weryfikacji dokładności metod analitycznych.CRM może być używany do przekazywania mierzonej wartości.

  • Reference Material For Physical Testing

    Materiał referencyjny do testów fizycznych

    Te certyfikowane materiały odniesienia składają się z 16 próbek węgla o różnej zawartości siarki do wykorzystania jako wzorce analityczne do analiz węgla.Oprócz siarki posiadają certyfikaty zawartości popiołu, substancji lotnych, wartości opałowej, węgla, wodoru, azotu i rzeczywistej gęstości względnej.Wszystkie dane podano w tabeli 1.